Polonika - NIPDKG Polonika

Polonika

client: NIPDKG Polonika
year: 2018

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 roku jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

scope: Information architecture, Brochure, CMS, DTP / typesetting for printing, Programming, Responsive Web Design, Profile page, UX/UI